ی ی

ی یی

ی ی ی ( ی ,,ی

ی ی ی یی ی

( یی ǐ یی ی ی ی .)

ی ی ی یی ی .

ی ی

ژ ی + ی

ی ی ی

ی ʘ ی ۱۰۰۰۰ ی

یی ی : @ jemmosic_ir

 

یی

Jemmosic.ir@Gmail.Com

09158876011